Hållbarhet

 

HÅLLBARA CERTIFIERINGAR
Alla våra trä- och pappersprodukter är FSC-certifierade. FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.
 
HÅLLBARA SOCIALA VILLKOR
SMILYPAPER vill bidra till hållbara sociala villkor. Vi har höga ambitioner, och vi är ett företag som aktivt arbetar för ett hållbart samhälle. Miljöpolicies är såklart självklara för oss att följa. Vi arbetar för att minskar vår negativa effekt på miljön, till exempel genom:

Inköp av produkter och tjänster
Vi väljer produkter och tjänster från företag med ett aktivt fokus på hållbarhet och som erbjuder miljömärkta och lokalt producerade produkter. Alla våra leverantörer följer vår ETR-policy som guidar dem inom miljötänk.


TILLSAMMANS FÖR FÖRÄNDRING,